Myślisz, że mam wszystko, [...] – Julka 10

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Julka 10 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Myślisz, że mam wszys­tko, że suk­ce­sy dają mi ra­dość i szczęście ? Nic bar­dziej złud­ne­go. Bez miłości...życie nig­dy nie będzie piękne.

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 sierpnia 2011, 19:28

I tu rodzi się jed­no z naj­ważniej­szych py­tań dla każde­go z osob­na...Czym dla mnie jest życie, ja­kimi war­tościami za­pisa­ne...bym żył i... zaw­cza­su nie umarł.... 

Wszys­cy muszą um­rzeć, ale nie wszys­cy z nas żyją… 

No...właśnie...! 

zgadza się Pa­ni Ju­lio MIŁOŚCI nie zastąpi­my niczym i bez niej jes­teśmy nieszczęśliwi...

poz­dra­wiam ciep­lutko życząc dużo MIŁOŚCI :))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]