Myślisz, że mam wszystko, [...] – Julka 10

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Julka 10 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Myślisz, że mam wszys­tko, że suk­ce­sy dają mi ra­dość i szczęście ? Nic bar­dziej złud­ne­go. Bez miłości...życie nig­dy nie będzie piękne.

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 sierpnia 2011, 19:28

I tu rodzi się jed­no z naj­ważniej­szych py­tań dla każde­go z osob­na...Czym dla mnie jest życie, ja­kimi war­tościami za­pisa­ne...bym żył i... zaw­cza­su nie umarł.... 

Wszys­cy muszą um­rzeć, ale nie wszys­cy z nas żyją… 

No...właśnie...! 

zgadza się Pa­ni Ju­lio MIŁOŚCI nie zastąpi­my niczym i bez niej jes­teśmy nieszczęśliwi...

poz­dra­wiam ciep­lutko życząc dużo MIŁOŚCI :))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]