myślę yestem – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

myślę
yes­tem

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 listopada 2018, 19:23

yes­tem ja też jes­tem i myślę* co wy­myślisz ;)
Pozdrawiam:) 

Onej­ka, Wasza Radość
jest moją ra­dością :))

EDC, raczej nie, ale nie yes­tem kłótli­wy. :))

Andzia,
Gdy­bym nie był, a bywał
Raz na ja­kiś czas
Byłabyś nieszczęśliwa
Nie uśmie­chnięta tak...

tak so­bie poz­wo­liłem Kaśkę N. pop­ra­wić :P:D

Dziękuję za wszys­tkie kry­tyczne uwa­gi,
miłego wie­czor­ku. :)) 

'by­waj
liamort
xD 

pre­ten­du­je do fraszki 

to się cie­szy­my, my tu­taj na cytatach...
myślę ;) 

Ala,
prze­biłaś mnie... nie wiem, czy się jeszcze po­bieram... chlip, chlip... :P 

Bystry,
dzięki :))

Ela,
nie mogę się równać z Twoim myśleniem...
ja­ko sa­miec po­winienem na­pisać: myślę o seksie
ale byłoby zbyt długo, jed­noznacznie i całkiem bym się od­krył. :P
Dzięki za faj­ny ko­men­tarz. :))

Krystyna,
też mam taką nadzieję.
Dziękuję. :)) 

Myśle­nie ma przyszłość 

1) Myśle­nie jest nieoce­nione i zaw­sze ma przyszłość.
2) Myślący mają le­piej, cho­ciaż cza­sami bo­li...
3) Myśle­nie to również mo­je naj­bar­dziej ulu­bione zajęcie.
4) Łączę się z Tobą w Myśle­niu :-)))
5) Poz­dra­wiam Wszys­tkich Myślących :-))) 

yestem
za 

...ślę
sprajtka 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]

dzisiaj, 08:38Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamiczne. Na­pięte. Pew­ne siebie. [...]