myślę yestem – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

myślę
yes­tem

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 listopada 2018, 20:23

yes­tem ja też jes­tem i myślę* co wy­myślisz ;)
Pozdrawiam:) 

Onej­ka, Wasza Radość
jest moją ra­dością :))

EDC, raczej nie, ale nie yes­tem kłótli­wy. :))

Andzia,
Gdy­bym nie był, a bywał
Raz na ja­kiś czas
Byłabyś nieszczęśliwa
Nie uśmie­chnięta tak...

tak so­bie poz­wo­liłem Kaśkę N. pop­ra­wić :P:D

Dziękuję za wszys­tkie kry­tyczne uwa­gi,
miłego wie­czor­ku. :)) 

'by­waj
liamort
xD 

pre­ten­du­je do fraszki 

to się cie­szy­my, my tu­taj na cytatach...
myślę ;) 

Ala,
prze­biłaś mnie... nie wiem, czy się jeszcze po­bieram... chlip, chlip... :P 

Bystry,
dzięki :))

Ela,
nie mogę się równać z Twoim myśleniem...
ja­ko sa­miec po­winienem na­pisać: myślę o seksie
ale byłoby zbyt długo, jed­noznacznie i całkiem bym się od­krył. :P
Dzięki za faj­ny ko­men­tarz. :))

Krystyna,
też mam taką nadzieję.
Dziękuję. :)) 

Myśle­nie ma przyszłość 

1) Myśle­nie jest nieoce­nione i zaw­sze ma przyszłość.
2) Myślący mają le­piej, cho­ciaż cza­sami bo­li...
3) Myśle­nie to również mo­je naj­bar­dziej ulu­bione zajęcie.
4) Łączę się z Tobą w Myśle­niu :-)))
5) Poz­dra­wiam Wszys­tkich Myślących :-))) 

yestem
za 

...ślę
sprajtka 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]