myślę yestem – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

myślę
yes­tem

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 listopada 2018, 19:23

yes­tem ja też jes­tem i myślę* co wy­myślisz ;)
Pozdrawiam:) 

Onej­ka, Wasza Radość
jest moją ra­dością :))

EDC, raczej nie, ale nie yes­tem kłótli­wy. :))

Andzia,
Gdy­bym nie był, a bywał
Raz na ja­kiś czas
Byłabyś nieszczęśliwa
Nie uśmie­chnięta tak...

tak so­bie poz­wo­liłem Kaśkę N. pop­ra­wić :P:D

Dziękuję za wszys­tkie kry­tyczne uwa­gi,
miłego wie­czor­ku. :)) 

'by­waj
liamort
xD 

pre­ten­du­je do fraszki 

to się cie­szy­my, my tu­taj na cytatach...
myślę ;) 

Ala,
prze­biłaś mnie... nie wiem, czy się jeszcze po­bieram... chlip, chlip... :P 

Bystry,
dzięki :))

Ela,
nie mogę się równać z Twoim myśleniem...
ja­ko sa­miec po­winienem na­pisać: myślę o seksie
ale byłoby zbyt długo, jed­noznacznie i całkiem bym się od­krył. :P
Dzięki za faj­ny ko­men­tarz. :))

Krystyna,
też mam taką nadzieję.
Dziękuję. :)) 

Myśle­nie ma przyszłość 

1) Myśle­nie jest nieoce­nione i zaw­sze ma przyszłość.
2) Myślący mają le­piej, cho­ciaż cza­sami bo­li...
3) Myśle­nie to również mo­je naj­bar­dziej ulu­bione zajęcie.
4) Łączę się z Tobą w Myśle­niu :-)))
5) Poz­dra­wiam Wszys­tkich Myślących :-))) 

yestem
za 

...ślę
sprajtka 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło