Myślałam, że w miłości [...] – Cicha09

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cicha09 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Myślałam, że w miłości będę tyl­ko wręczać me­dale,a stoję na po­dium, ra­zem z Tobą.
Nie cze­kam jed­nak na me­dal, 'by ktoś mi go wręczył,może i nie ma go mo­jej szy­ji, ale w ser­cu jest
i...
nie wi­si, a ma stałe miej­sce...Prościej mi go naz­wać miłość' bo to "ona" jest.


_____________________________________
461 ;-*

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2011, 19:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:39karciawiersze do­dał no­wy tek­st Jak miałabym udo­wod­nić swoją [...]

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]