Uzjel
 20 maja 2022 roku, godz. 21:50

Myślałaś, ale nie wiedziałaś.
Teraz już wiesz.