Maverick123 Bogdan
 27 maja 2020 roku, godz. 9:34

Dwie siły, które towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia: strach (lęk) i pragnienie, wyrażane miłością... Myśl, w formie pytania... jak kwiaty jeszcze w pąkach... :))