Można stracić życie, nie [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 3 opinie.

Można stra­cić życie, nie tracąc przy tym od­dechu, lecz mało kto ro­zumie taką śmierć. Jeśli poj­mu­jemy śmierć człowieka wyłącznie ja­ko śmierć biolo­giczną, to czy możemy wciąż się zwać "ho­mo sapiens"?

Ame­lia

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 12:42

Cza­sami mam wrażenie, że człowiek tyl­ko by­wa... sa­piens, a jeszcze po­za myśle­niem ma­my uczu­cia, które uważa się za esen­cję człowie­czeństwa.
Poz­dra­wiam. :)) 

może to śmierć, którą ro­zumie tyl­ko ten, który jej doświadcza? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]