Można stracić życie, nie [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 3 opinie.

Można stra­cić życie, nie tracąc przy tym od­dechu, lecz mało kto ro­zumie taką śmierć. Jeśli poj­mu­jemy śmierć człowieka wyłącznie ja­ko śmierć biolo­giczną, to czy możemy wciąż się zwać "ho­mo sapiens"?

Ame­lia

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2018, 12:42

Cza­sami mam wrażenie, że człowiek tyl­ko by­wa... sa­piens, a jeszcze po­za myśle­niem ma­my uczu­cia, które uważa się za esen­cję człowie­czeństwa.
Poz­dra­wiam. :)) 

może to śmierć, którą ro­zumie tyl­ko ten, który jej doświadcza? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja