Można komuś rzucić ochłap, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 10 opinii.

Można ko­muś rzu­cić ochłap, można też dać łyk wo­dy, wszys­tko za­leży od te­go kim jes­teś.

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2019, 07:59

Ta­ka cho­roba. :)) 

Ku­ru ? co­kol­wiek znaczy...nie ku­mam ha ha 

Ku­ru jest baaar­dzo niez­dro­we, ale po­cie­szne. ;) 

Jak ta­ki ka­nibal lub ka­nibal­ka się pożywi tym który zjadł ochłap, to ... na zdro­wie jej na pew­no to nie wyj­dzie ;) 

i ka­niba­lach. :D
Dob­ra­noc. :)) 

A Ty za­raz o pi­jaw­kach :P:P 

Wiedzą, ale do te­go są nieumiar­ko­wane w jedze­niu i pi­ciu. ;) 

Wierz mi Ar­tur, że są ta­kie przy­pad­ki, że sa­me nie wiedzą czy głod­ne, czy sprag­nione ;) 

Praw­da, za­leży od te­go, czy mu się chce jeść, czy pić. :P
Ktoś, kto chce tyl­ko niewiele, pot­rze­buje ot­rzy­mać wszys­tko, ale nie każdy jest na to go­towy.
Miłego dnia. :)) 

dasz ko­muś pa­lec weźmie całą rękę dasz łyk wo­dy po dzban będzie sięgał... Jed­ne­mu star­czy niewiele dru­giemu z zachłan­ności wciąż mało ,człowiek skrom­ny od życia niewiele wy­maga a da­je dużo pa­zer­ny ma wciąż pus­te dłonie! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]