Możesz mnie odprowadzić... jak [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 15 opinii.

Możesz mnie od­pro­wadzić... jak VAT. Ale nie myśl, że ci się (z)wrócę.

myśl dnia z 14 października 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 12 października 2017, 21:34

co?
serio?

pier­do­lety ta­kie że ma­sak­ra na głównej
kto te­go pilnuje

...od­pro­wadzić jak furę na złom, tyl­ko nie myśl że ją zno­wu zalejesz 

raczej...od­pro­wadzo­ny, nig­dy się nie zwra­ca, tym bar­dziej nie wra­ca ;) 

Ja­kaś ul­ga zaw­sze będzie ;p 

Wiesz jak mówią. Każdy ma swo­je D.N.A. :) 

po­ziom wo­dy co­raz niższy
dla­tego po­myślałam, ze dużo łat­wiej jest wy­ciągać pe­rełki z dna
w su­mie jak widzę to bez znacze­nia tu­taj, bo jak nie ad­min to kto? :))
również miłego bez zgrzytów 

Si.si, gdy­bym się kimś in­spi­rowała, z pew­nością byłoby to umie­szczo­ne po­wyżej. Nie znam wszys­tkich cy­tatów. Nie znam wszys­tkich książek. Nie zna­jom­ku­je ze wszys­tki­mi auto­rami. I więcej grzechów też nie znam. Za wszys­tkie in­ne... przep­raszam. Za to, że ktoś myśli po­dob­nie, nie będę.

Poz­dra­wiam i życzę miłego dnia :) 

wy­padało na­pisać, że inspirowane
szko­da szkoda
tam­te­go użytkownika
roz­gra­biają je­go tek­sty na każdym kroku 

siór, aj­si ;) 

gorzka też jest słod­ka :) 

yes­tem, a jak­by mnie nie było, także... sim­ply cle­ver. Maybe. 

har.mo­nic, by­wa słodko. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:44har.monic do­dał no­wy tek­st spadła z drze­wa

dzisiaj, 19:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:42$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:40Eazy sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:34$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:32$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st góru

dzisiaj, 19:16Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:12Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek przes­ta­je is­tnieć gdy [...]