Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy telefon. – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 3 opinie.

Mówiąc prawdę, słuchając kłamiesz.

głuchy te­lefon.

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lutego 2018, 19:33

poniekąd 

Słuchając można także mówić, choć to po­dob­no ko­biety są zdol­niej­sze do wielo­zada­niowości. ;)
Można za­miast "słuchając" na­pisać "mil­cząc", ale znów ktoś by po­wie­dział, że to kłam­stwo war­te złota, sko­ro mo­wa jest sreb­rem. ;)
Trze­ba było zapłacić abo­nament. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Oj głuchy tre­lefon :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera