Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy telefon. – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 3 opinie.

Mówiąc prawdę, słuchając kłamiesz.

głuchy te­lefon.

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lutego 2018, 19:33

poniekąd 

Słuchając można także mówić, choć to po­dob­no ko­biety są zdol­niej­sze do wielo­zada­niowości. ;)
Można za­miast "słuchając" na­pisać "mil­cząc", ale znów ktoś by po­wie­dział, że to kłam­stwo war­te złota, sko­ro mo­wa jest sreb­rem. ;)
Trze­ba było zapłacić abo­nament. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Oj głuchy tre­lefon :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]