Viiiki Wiktoria
 16 stycznia 2014 roku, godz. 00:50

niestety sama również mam takie doświadczenia...

MyArczi Artur
 16 stycznia 2014 roku, godz. 00:44

Cierpienie... przecież nie jesteśmy odpowiedzialni za krzywdę, która nas MUSI wychować.