Sierjoża Wiesław
 12 lutego 2022 roku, godz. 00:40

Jak tam,? A łłowce wyprowadź na manowce, bedum milczyć we ciszy

piórem2 Bożena  12 lutego 2022 roku, godz. 7:31

Ale tylko jak się boją.

Bogini Twa! Jolka  26 maja 2022 roku, godz. 20:58

Sieriożka! Po polsku - kolczyk! Któż Ci zęby wybił?

Sierjoża Wiesław  29 maja 2022 roku, godz. 13:05

W MMa w klotce byłym, potknułym sie i przewróciłym, pinć złotych na dechach leżało i to ło nie zymby wybiłym

Bogini Twa! Jolka  29 maja 2022 roku, godz. 18:05

Zastanawiam się, skąd znasz takie gwary, a może to Twój język! Byleś ładne wiersze pisał, a to milczysz już dawno, jak owca!

Sierjoża Wiesław  29 maja 2022 roku, godz. 23:02

To moj jnzyk ode urodzynia

pique
 11 lutego 2022 roku, godz. 23:11

nie rozumiem

piórem2 Bożena  11 lutego 2022 roku, godz. 23:59

Nie radzę.