Myśli me, w sercu [...] – darascs

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest darascs — zgromadziliśmy 3 opinie.

Myśli me, w ser­cu miej, nie w zeszy­cie.

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2012, 14:15

Jeśli bez za­mie­rze­nia, to nie ma się o co mar­twić, mi się też to zdarzyło, ka­sowałem na­tychmiast :) 

Jeśli dob­rze zro­zumiałem przesłanie to nie czy­taj ich, nikt cię nie zmusza. 

Nos­talgiczne. Często prośba jest żądaniem.
A cza­sem tyl­ko życzeniem...

Do­dam tyl­ko - ser­cem pat­rz,, jeśli umiesz.... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gaia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]