Moją wadą jest to, [...] – tristis-rosis

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest tristis-rosis — zgromadziliśmy 5 opinii.

Moją wadą jest to, że zbyt długo kocham, zbyt wier­nie, zbyt moc­no, zbyt szczerze...
Tak, w te­raźniej­szym świecie to wa­da.

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 lutego 2014, 17:28

Wadą to nie jest. 

to nie wa­da - tyl­ko, że boli... 

Dziękuję za mądre opi­nie i również poz­dra­wiam! : ) 

Masz rację, to ludzka wa­da, słabość..
Co­raz więcej ludzi nie do­cenia dru­giego człowieka..
Kiedyś może i to była wiel­ka za­leta, ale te­raz coś co przy­nosi cier­pienie..
Gorąco pozdrawiam! 

Dzi­siej­sze cza­sy zmuszają nas do by­cia twar­dym, poz­dra­wiam, dob­ra myśl. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pszczółka007

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 10:47oszi3 sko­men­to­wał tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

dzisiaj, 10:30Moon G do­dał no­wy tek­st Kiedy zos­ta­jesz kimś, kim [...]

dzisiaj, 10:09zofija do­dał no­wy tek­st Tylko Miłość i zdro­wie [...]

dzisiaj, 10:09kati75 do­dał no­wy tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Ist0ta < Abs8lut­na