mi-nie-das mówili że wredny fałszywa kanalia że [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 31 opinii.

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszys­tkiego

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2018, 15:58

Bar­dzo dziękuję.
Dob­rej no­cy. :)) 

Ależ mam ucztę dla ducha!
Ko­lej­na pe­rełka. A raczej, złot­ko :)
Wyborne! 

Dziś tyl­ko... złoto... ;) 

Pew­nie użył po­pulis­tycznych ha­seł i tych bez wyob­raźni przekonał...

O re­ty !!! Czyżbym złamała ciszę wy­bor­czą ??? 

Kłam­czysz, ale i tak Cię lubię.
Dob­ra­noc. :)) 

a to sor­ry nie sku­małam ;p 

Tak, ale tu złoto ma niema­terial­ny wy­miar. ;)
Zwyczaj­nie zmil­czał, uz­nał, że szko­da strzępić ozor­ka. ;)
Miłego pod­wie­czor­ku. :)) 

Nic nie ma za dar­mo, ale ka­sa gęby za­tyka sku­tecznie he he 

i pra­widłowo :) 

Niektóre niedo­widzące oso­by po­tykają się o iro­nię, ale jej nie widzą. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kilka osób pot­knęło się [...]

dzisiaj, 14:13semmy sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

dzisiaj, 14:08Wbóluduszysercepęka do­dał no­wy tek­st Wspomnienie

dzisiaj, 12:42semmy do­dał no­wy tek­st Śmierć

dzisiaj, 12:29semmy do­dał no­wy tek­st Gdy za­tańczysz ze mną [...]

dzisiaj, 12:26semmy sko­men­to­wał tek­st Jak chcesz zacząć żyć [...]

dzisiaj, 12:24semmy sko­men­to­wał tek­st Wiara

dzisiaj, 12:07ODIUM do­dał no­wy tek­st Zaw­sze wy­pa­da z rąk to, [...]

dzisiaj, 12:05ODIUM do­dał no­wy tek­st Nie ty­le lu­bi­my po­ma­gać, [...]