mi-nie-das mówili że wredny fałszywa kanalia że [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 31 opinii.

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszys­tkiego

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2018, 15:58

Bar­dzo dziękuję.
Dob­rej no­cy. :)) 

Ależ mam ucztę dla ducha!
Ko­lej­na pe­rełka. A raczej, złot­ko :)
Wyborne! 

Dziś tyl­ko... złoto... ;) 

Pew­nie użył po­pulis­tycznych ha­seł i tych bez wyob­raźni przekonał...

O re­ty !!! Czyżbym złamała ciszę wy­bor­czą ??? 

Kłam­czysz, ale i tak Cię lubię.
Dob­ra­noc. :)) 

a to sor­ry nie sku­małam ;p 

Tak, ale tu złoto ma niema­terial­ny wy­miar. ;)
Zwyczaj­nie zmil­czał, uz­nał, że szko­da strzępić ozor­ka. ;)
Miłego pod­wie­czor­ku. :)) 

Nic nie ma za dar­mo, ale ka­sa gęby za­tyka sku­tecznie he he 

i pra­widłowo :) 

Niektóre niedo­widzące oso­by po­tykają się o iro­nię, ale jej nie widzą. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]