mi-nie-das mówili że wredny fałszywa kanalia że [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 28 opinii.

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszys­tkiego

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 października 2018, 15:58

Pew­nie użył po­pulis­tycznych ha­seł i tych bez wyob­raźni przekonał...

O re­ty !!! Czyżbym złamała ciszę wy­bor­czą ??? 

Kłam­czysz, ale i tak Cię lubię.
Dob­ra­noc. :)) 

a to sor­ry nie sku­małam ;p 

Tak, ale tu złoto ma niema­terial­ny wy­miar. ;)
Zwyczaj­nie zmil­czał, uz­nał, że szko­da strzępić ozor­ka. ;)
Miłego pod­wie­czor­ku. :)) 

Nic nie ma za dar­mo, ale ka­sa gęby za­tyka sku­tecznie he he 

i pra­widłowo :) 

Niektóre niedo­widzące oso­by po­tykają się o iro­nię, ale jej nie widzą. ;) 

Narcyz. 

Poczułem się uwiel­biany. ;)
Miłego dnia. :)) 

uwiel­biam bandytów 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos