Miłość to po-klatkowa animacja [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 11 opinii.

Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja ser­ca...

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2019, 19:46

Zaw­sze do usług;))) 

O miło, dziękuję za poz­wo­lenie. :) 

Mo­nic...jak najdłużej po­zos­tań w swo­jej baj­ce. Miłość, to także cier­pienie i niektóre "baj­ki" od­no­towują ten fakt. Klat­ka pier­siowa chro­ni tyl­ko mięsień, a nie uczucia... 

Być może roz­ma­wiacie o baj­kach, dla­tego nic nie ro­zumiem. Złama­nie ser­ca, klat­ka, ser­ce na dłoni, wychodze­nie bo­kiem, to żad­na miłość. 

Tak, ale ono jest jak róża je­rychońska, wys­tar­czy krop­la miłości, by ożyło, poz­rastały się złama­nia, a bliz­ny wchłonęły.
Tyl­ko trze­ba tej krop­li... :)) 

łat­wo złamać ser­ce, sko­ro trzy­ma się je w klat­ce...ale jeszcze łat­wiej gdy masz je na dłoni... 

Tzw. prze­puk­li­na żeb­ro­wa. ;)
Miłego dnia. :)) 

Miłość to baj­ka...ale sko­ro ser­ce uwięzione jest w klat­ce...to cza­sami pot­ra­fi wyjść ta­ka miłość Nam bokiem;) 

Coś w sty­lu skocz do gardła po miłość? 

Dziękuję, pozdrawiam;) 

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]