Miłość jest nieskończona. Chyba, [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 17 opinii.

Miłość jest nies­kończo­na. Chy­ba, że się ją za­mor­du­je lub wca­le jej nie było...

Podążając za Giuli

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 lutego 2018, 16:16

Dziękuję bar­dzo, że się tu­taj zatrzymaliście...

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie :-))) 

Onej­ko, dużo się działo w moim życiu... Po­nad­to po­za ko­biecym wdziękiem - he, he... bar­dzo lu­bię używać umysłu...
Wiem, że wiesz o czym piszę "Sios­tro"... :-))) 

Nie wszys­tko. Wszechświat jest nies­kończo­ny, głupo­ta również. Myślę, że jeszcze by się niejed­no znalazło...

:-))) 

"wszys­tko ma swój koniec
tyl­ko ludzie są nies­kończe­nie głupi" 

Qur­cze Ela, skąd wiesz to wszys­tko ? ;)
Zgadzam się, w całej roz­ciągłości, miłość można za­mor­do­wać...naj­częściej jej nadmiarem. 

poz­dra­wiam Elu:-) juz wszys­tko zos­tało tu na­pisa­ne faj­na myśl 

Ach no tak prze­cież to se­zon na Greya, a ja tu o Mak­be­cie;-) Aj, chy­ba się za­rumienieniłam, choć w moim wieku to pra­wie niemożliwe:-)
Wy­bacz, Elu ten spam, już zmy­kam,
Dob­rej nocy!
Ps.Czy­tam z wy­pieka­mi na twarzy!:-) 

Giuliet­ka, czy Ty też to czy­tasz?
Za­pamiętaj to so­bie :))
A ja myślałem, że od dłuższe­go cza­su ro­bię tu za tref­ni­sia :))
Na­ju, dziękuję - po raz pier­wszy, dru­gi i trze­ci :) 

We dwo­je jes­teście Twórca­mi naj­bar­dziej po­ruszających i bar­dzo moc­no od­czu­wal­nych wersów.
Tak jak­byście się uzu­pełniali, nakłada­li, prze­nika­li... Jak dwie połówki :-)))

Dob­rze, że jes­teście. Z Wa­mi jest piękniej - Giuli, Ad­nachielu :-))) 

Ha­ha, nie na­piszę te­go, co na­pisać bym chciał bo dzieci mogą czy­tać :D 
Ale sko­ro ten Grey ta­ki ulu­bieniec ko­biet, to też chciałem pro­sić o... pre­medy­tację :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]