KikiTru
 10 stycznia 2021 roku, godz. 9:20

.... nie szuka poklasku i nie unosi się pychą.......