24 października 2014 roku, godz. 19:33  8,6°C

Miała być dla mnie wszystkim, zdecydowała że będzie taka jak wszystkie.

fyrfle Mirek
 24 października 2014 roku, godz. 22:47

Ty nie przewidziałeś...