Mężczyźni mnie kochają bo [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni mnie kochają bo nie sta­wiam wy­magań a jes­tem im przy­jaciółką.

myśl • 22 stycznia 2018, 15:15

tak tak, wiem by­le po­ciup­ciać nied­ro­go i bezpiecznie 

Na eta­pie poz­na­wania się to ow­szem nie, ale po­tem bez te­go szyb­ko się nudzi­my i szu­kamy innej 

Gó w no lubicie 

A to błąd, my lu­bimy wyz­wa­nia i jeszcze bar­dziej pochwały 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:14Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:48Clyde do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 22:13MyArczi do­dał no­wy tek­st Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję [...]

wczoraj, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

wczoraj, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

wczoraj, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Do cenzo­ra

wczoraj, 20:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia