Mężczyźni mnie kochają bo [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni mnie kochają bo nie sta­wiam wy­magań a jes­tem im przy­jaciółką.

myśl • 22 stycznia 2018, 15:15

tak tak, wiem by­le po­ciup­ciać nied­ro­go i bezpiecznie 

Na eta­pie poz­na­wania się to ow­szem nie, ale po­tem bez te­go szyb­ko się nudzi­my i szu­kamy innej 

Gó w no lubicie 

A to błąd, my lu­bimy wyz­wa­nia i jeszcze bar­dziej pochwały 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony