Mężczyźni mnie kochają bo [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni mnie kochają bo nie sta­wiam wy­magań a jes­tem im przy­jaciółką.

myśl • 22 stycznia 2018, 15:15

tak tak, wiem by­le po­ciup­ciać nied­ro­go i bezpiecznie 

Na eta­pie poz­na­wania się to ow­szem nie, ale po­tem bez te­go szyb­ko się nudzi­my i szu­kamy innej 

Gó w no lubicie 

A to błąd, my lu­bimy wyz­wa­nia i jeszcze bar­dziej pochwały 

trze­ba byc przy­jaciol­ka stawiajaca 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

róż lila

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]