mężczyźni dzielą się na [...] – thrillofit

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest thrillofit — zgromadziliśmy 5 opinii.

mężczyźni dzielą się na trzy grupy.
tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć.
no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za nis­kich.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lipca 2015, 21:45

Nies­te­ty praw­da ! 

le­piej się z ni­mi łączyć niż ich dzielić.. ;) 

Mo­ja ko­bieta jest wyższa ode mnie, poz­dra­wiam i życzę miłego wie­czo­ru. :) 

Nie każdy może do­sieg­nac szczytu.... 

I tych, którzy sa­mi są jak ko­biety :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]