Mężczyzna też potrafi.. tylko trzeba [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 4 opinie.

Mężczyz­na też potrafi..
tyl­ko trze­ba mu dać wolną rękę.

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 listopada 2018, 11:07

Możli­we, ja jed­nak się nie squszę. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

każdy potrafi
nie każde­mu się chce
al­bo ma mamusię 

I chatę he he 

Po­winien swoją wyb­rankę pro­wadzić, trzy­mając ją w swo­jej le­wej dłoni, wte­dy prawą może pieścić ją i czy­nić dob­ro wszys­tkiej hu­dobie nasze­go gumna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]