Mężczyzna też potrafi.. tylko trzeba [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyz­na też potrafi..
tyl­ko trze­ba mu dać wolną rękę.

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 listopada 2018, 12:07

W sumie... 

Możli­we, ja jed­nak się nie squszę. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

każdy potrafi
nie każde­mu się chce
al­bo ma mamusię 

I chatę he he 

Po­winien swoją wyb­rankę pro­wadzić, trzy­mając ją w swo­jej le­wej dłoni, wte­dy prawą może pieścić ją i czy­nić dob­ro wszys­tkiej hu­dobie nasze­go gumna. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]