Mężczyzna też potrafi.. tylko trzeba [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyz­na też potrafi..
tyl­ko trze­ba mu dać wolną rękę.

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 listopada 2018, 11:07

W sumie... 

Możli­we, ja jed­nak się nie squszę. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

każdy potrafi
nie każde­mu się chce
al­bo ma mamusię 

I chatę he he 

Po­winien swoją wyb­rankę pro­wadzić, trzy­mając ją w swo­jej le­wej dłoni, wte­dy prawą może pieścić ją i czy­nić dob­ro wszys­tkiej hu­dobie nasze­go gumna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja