Mężczyzna też potrafi.. tylko trzeba [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 4 opinie.

Mężczyz­na też potrafi..
tyl­ko trze­ba mu dać wolną rękę.

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 listopada 2018, 11:07

Możli­we, ja jed­nak się nie squszę. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

każdy potrafi
nie każde­mu się chce
al­bo ma mamusię 

I chatę he he 

Po­winien swoją wyb­rankę pro­wadzić, trzy­mając ją w swo­jej le­wej dłoni, wte­dy prawą może pieścić ją i czy­nić dob­ro wszys­tkiej hu­dobie nasze­go gumna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 17:47IKON sko­men­to­wał tek­st Staliśmy się ludźmi, ale [...]

dzisiaj, 17:29rudolf88 do­dał no­wy tek­st Jedyne wspom­nienie ja­kie mam [...]