Mentalnie też wybieramy lepszy [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 2 opinie.

Men­talnie też wy­biera­my lep­szy pro­fil, dla­tego na­juczci­wiej pre­zen­to­wać się en fa­ce, jeśli bo­wiem po­kazu­jesz się z pro­filu, od­ci­nasz połowę swo­jej istoty.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 10:05

Os­tatnio dys­ku­towa­liśmy o tym z Fi­lutką i ona jed­nak twier­dzi, ze jed­nak trochę tej głębi, tej ta­jem­ni­cy trze­ba mieć. No może nie połowę cho­wać w so­bie, bo tak wte­dy łat­wo o sa­mot­ność, ale...:) 

Pod wa­run­kiem, że chce­my po­kazać wszys­tko, ale zwyk­le chce­my po­kazać tyl­ko połowę, tę lepszą...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]