Mentalnie też wybieramy lepszy [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 2 opinie.

Men­talnie też wy­biera­my lep­szy pro­fil, dla­tego na­juczci­wiej pre­zen­to­wać się en fa­ce, jeśli bo­wiem po­kazu­jesz się z pro­filu, od­ci­nasz połowę swo­jej istoty.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 10:05

Os­tatnio dys­ku­towa­liśmy o tym z Fi­lutką i ona jed­nak twier­dzi, ze jed­nak trochę tej głębi, tej ta­jem­ni­cy trze­ba mieć. No może nie połowę cho­wać w so­bie, bo tak wte­dy łat­wo o sa­mot­ność, ale...:) 

Pod wa­run­kiem, że chce­my po­kazać wszys­tko, ale zwyk­le chce­my po­kazać tyl­ko połowę, tę lepszą...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:28danioł do­dał no­wy tek­st wszystko się r o [...]

dzisiaj, 20:26LiaMort do­dał no­wy tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

dzisiaj, 20:15danioł do­dał no­wy tek­st jedynie śmierć da­je szan­se [...]

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]