29 marca 2017 roku, godz. 9:06  4,2°C

Medytacja to narzędzie Twojego umysłu i Twojej woli. Nie ma więc żadnych granic.

fyrfle Mirek
 29 marca 2017 roku, godz. 15:16

Ostatni Gość Niedzielny twierdzi, że to narzędzie Szatana.