Kamil Borkowski
 27 grudnia 2013 roku, godz. 13:38

rów mariański