Marzenia są jak motyle, [...] – Homar30

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Homar30 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Marze­nia są jak mo­tyle, zachwy­camy się ni­mi gdy ob­serwu­jemy jak pięknie la­tają. Gdy próbu­jemy je złapać uciekają, jed­nak jeśli uda nam się do­piąć swe­go często giną w naszych rękach, gdyż nie by­liśmy zbyt os­trożni.

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2009, 21:49

Bar­dzo piękna myśl... 

..marze­nia us­krzyd­lają..dają nam siłę do życia..chęć po­dej­mo­wania wyz­wań..piękne sny.. po­doba mi się "Two­ja wersja":] 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]