Na niebie, ziemi i [...] – Duch_Sumienia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Duch_Sumienia — zgromadziliśmy 1 opinia.

Na niebie, ziemi i ludziach od­naj­dziemy śla­dy sztu­ki i kultury

A wy­biera­my jej na­mias­tkę, uza­leżniając się od urządzeń niszczących naszą cieka­wość, wyob­raźnie... cheć do poszu­kiwań
Poszu­kiwań cze­goś więcej...

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2016, 18:36

Sztu­ka ob­ra­zuje tyl­ko to co ar­tysta chce by ob­ra­zowała, nie można jej nic narzu­cić, Star­light :) 

Ap­ro­po te­go co na­pisałaś... trze­ba też cza­sem po­kazać ludzką niegodzi­wość, aby uświado­mić co ro­bi nie tak... inaczej nie odzys­ka godności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz