Mam dziś swój prywatny [...] – Carlain

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carlain — zgromadziliśmy 14 opinii.

Mam dziś swój pry­wat­ny piątek 13-nas­te­go.

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 listopada 2009, 16:52

jak naj­bar­dziej zda­nie oz­najmujące, nicze­go nie wnoszące. o co tu (w tym) więc chodzi? 

dob­ra nie lan­sujcie tu da­nioła
:) 

Fakt, fakt.
To niech będzie, że 3 w 1. ;) 

"da­nioł" bar­dziej ko­jarzy mi się z połącze­niem słów: diabeł, anioł.
"Dwie dusze we mnie" :)
Na co wska­zuje na­wet avatar. 

Az­ja, a ja w różowym. ;)

Da­nio, zja­dam Ciebie raz na tydzień, po­konując głód w zielo­nym swe­ter­ku. I do­piero te­raz so­bie to uświadomiłam. 

:)spod :) 

*spod :) 

..hmm a co do myśli?

jes­tem z "pod tej cyfry"
jest moją prywatną..
nieko­nie­cznie pecho­wo :) 

..he he:D
jes­teście niesamowici:)
w swoich słow­nych utarczkach..:)
lu­bię te Wasze kli­maty ;D 

daj daj danio
nie szczędź so­bie


Kin­ga ja już siedzę w białym kaftanie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Azja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]