Mam dziś swój prywatny [...] – Carlain

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carlain — zgromadziliśmy 14 opinii.

Mam dziś swój pry­wat­ny piątek 13-nas­te­go.

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 listopada 2009, 16:52

jak naj­bar­dziej zda­nie oz­najmujące, nicze­go nie wnoszące. o co tu (w tym) więc chodzi? 

dob­ra nie lan­sujcie tu da­nioła
:) 

Fakt, fakt.
To niech będzie, że 3 w 1. ;) 

"da­nioł" bar­dziej ko­jarzy mi się z połącze­niem słów: diabeł, anioł.
"Dwie dusze we mnie" :)
Na co wska­zuje na­wet avatar. 

Az­ja, a ja w różowym. ;)

Da­nio, zja­dam Ciebie raz na tydzień, po­konując głód w zielo­nym swe­ter­ku. I do­piero te­raz so­bie to uświadomiłam. 

:)spod :) 

*spod :) 

..hmm a co do myśli?

jes­tem z "pod tej cyfry"
jest moją prywatną..
nieko­nie­cznie pecho­wo :) 

..he he:D
jes­teście niesamowici:)
w swoich słow­nych utarczkach..:)
lu­bię te Wasze kli­maty ;D 

daj daj danio
nie szczędź so­bie


Kin­ga ja już siedzę w białym kaftanie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Azja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń