mam cztery przyjaciółki z [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 19 opinii.

mam czte­ry przy­jaciółki z naj­wyższej półki
jed­na jest oparciem
na drugą lu­bię patrzeć
trze­cia uważnie słucha
przy czwar­tej cza­sem wybucham
wszys­tkie przyłóż do rany
mo­je czte­ry ściany...

myśl dnia z 24 kwietnia 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 23 kwietnia 2017, 01:36

He he 

Viola, DZIĘKI, że to na­pisałaś.
Ta­kie wy­bit­ne WIER­SZE jak: Prze­mokłam i Zba­wicielo­wi, nie zna­lazły się tu­taj.
Nic to, ta myśl jest dob­ra. Na­wet za dob­ra na to miej­sce, w którym wrzu­ca się tek­sty z czys­te­go wyrachowania...

Zaw­sze z Tobą - nicola.
Mam nadzieję, że tym wpi­sem Ci nie zaszkodzę.
Ser­deczności. :) 

Ja­ki z te­go wniosek?
Jes­teś niez­wykła. :)) 

Zwyk­le tek­sty, który­mi naj­mniej chętnie się dzielę i ro­bię to pod wpływem ja­kiegos im­pulsu, zys­kują naj­większą ap­ro­batę. Dziw­ne to..
Uścis­ki dla Was wszystkich. 

Tak w ogóle to bar­dzo skrom­nie mieszkasz. 

:)) 

WOW! 

GRA­TULUJĘ I POZ­DRA­WIAM SER­DECZNIE :) 

Bar­dzo zasłużone miej­sce :) 

Gra­tuluję wyróżnienia 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***