mam cztery przyjaciółki z [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 19 opinii.

mam czte­ry przy­jaciółki z naj­wyższej półki
jed­na jest oparciem
na drugą lu­bię patrzeć
trze­cia uważnie słucha
przy czwar­tej cza­sem wybucham
wszys­tkie przyłóż do rany
mo­je czte­ry ściany...

myśl dnia z 24 kwietnia 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 23 kwietnia 2017, 01:36

He he 

Viola, DZIĘKI, że to na­pisałaś.
Ta­kie wy­bit­ne WIER­SZE jak: Prze­mokłam i Zba­wicielo­wi, nie zna­lazły się tu­taj.
Nic to, ta myśl jest dob­ra. Na­wet za dob­ra na to miej­sce, w którym wrzu­ca się tek­sty z czys­te­go wyrachowania...

Zaw­sze z Tobą - nicola.
Mam nadzieję, że tym wpi­sem Ci nie zaszkodzę.
Ser­deczności. :) 

Ja­ki z te­go wniosek?
Jes­teś niez­wykła. :)) 

Zwyk­le tek­sty, który­mi naj­mniej chętnie się dzielę i ro­bię to pod wpływem ja­kiegos im­pulsu, zys­kują naj­większą ap­ro­batę. Dziw­ne to..
Uścis­ki dla Was wszystkich. 

Tak w ogóle to bar­dzo skrom­nie mieszkasz. 

:)) 

WOW! 

GRA­TULUJĘ I POZ­DRA­WIAM SER­DECZNIE :) 

Bar­dzo zasłużone miej­sce :) 

Gra­tuluję wyróżnienia 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]