Sol 8 ines
 6 stycznia 2021 roku, godz. 10:09

Nie do końca zgadzam się z tą myślą ale warta zatrzymania...
Topielec i mądrość trochę się rozmijają gdyż on potrafi pociągnąć
za sobą w dół... Ta myśl ma sens jak szuka się śmierci...
Pozdrawiam.