$$ many ~~
 25 września 2017 roku, godz. 15:28

drobiazgi się rozsypały
zbieraj z po.wagą