Zenon33
 23 czerwca 2021 roku, godz. 22:36

To prosty wniosek ... ,
że geniuszem może być niemowa.