Ludzie zamiast twarzy mają [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 11 opinii.

Ludzie za­miast twarzy mają iPho­ny.

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 października 2017, 21:54

Ja o tym nie wie­działem... ale nie chodzę do przed­szko­la. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

w przed­szko­lu o tym mówią

pss.. pra­cujesz w przed­szko­lu? :) 

Eh, ty­le się na­pisałem, i mi usunęło... Wkur**ć się idzie! Szko­da gadać. 

Mar­cin, a widzisz... ja wolę pat­rzeć w oczy, które pat­rząc przed siebie, a nie od­bi­jają w gałkach mo­nito­ru z telefonu.

Smo­ku, spal­my ich wszys­tkich. A co. :D 

To przez te 500 ploos... inaczej mieli­by sta­re No­kie... :P
Poz­dra­wiam. :)) 

Jeśli ktoś skry­wa się w komórko­wym ek­ra­nie, to na­dal będzie to dla mnie człowiek, nie ludź. Kim byłbym, gdy­by to komórka de­cydo­wała o tym jak trak­tuję człowieka? 

Zgu­biło moją wiado­mość...

Szpiek,
po części masz rację, ale to nie od­da­je te­go co chciałam uchwy­cić.

scor­pion,
są ludzie ale człowieka brak. 

Człowiek tak nag­le i nies­podziewa­nie stał się sa­mot­ny, na­wet nie zdając so­bie z te­go sprawy.

Odtwórz  

Fa­cebook ma to w naz­wie ;-) 

M.in. fa­cebooka, tin­de­ra, in­stag­ra­ma, twit­te­ra, ba­doo, czy co tam jeszcze jest. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:34$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:32$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st góru

dzisiaj, 19:16Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:12Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek przes­ta­je is­tnieć gdy [...]

dzisiaj, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądź, posłuchaj jak głośno [...]

dzisiaj, 19:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak pan­cerz, [...]

dzisiaj, 19:07Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Brak miłoścu to jak [...]