Ludzie... wchodzą i wychodzą [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 9 opinii.

Ludzie... wchodzą i wychodzą z nasze­go życia. Strasznie nie lu­bię te­go prze­ciągu, który od­czu­wa się po trzaśnięciu drzwi.

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 października 2017, 22:41

A ja tych po­zoro­wanych uśmie­szków przed po­całowa­niem klam­ki po dru­giej stro­nie człowie­czeństwa u ne­potyz­mu na wy­naj­mie
in­spi­rujące prze­myśle­nie
Życzę po­gody ducha oraz jak naj­mniej prze­ciągów
jesienią 

I będzie jak wal­ka z wiat­ra­kami... a co my? Don Kichoci? 

Trze­ba so­bie za­fun­do­wać ob­ro­towe, wte­dy pot­ra­fi trzasnąć tyl­ko Chuck Nor­ris. ;)
Poz­dra­wiam Autorkę i Bro­date­go. :)) 

Dam radę z brodą. ;)
I bez w su­mie też. 

No prze­cież żar­to­wałem, gdzie by kras­nal brodę zgo­lił, osza­lałaś? Chciałem tyl­ko żeby wir­tual­nie było Ci wygodniej... 

Szko­da. Lu­bię brody. 

O, aku­rat się go­liłem :] 

I tra­fiłeś w sed­no. Bu­ziak dla Ciebie. :* 

Może prze­ciąg stąd, że są aż na ty­le niewycho­wani, że wychodzą nie za­mykając za sobą na­wet drzwi? Al­bo z myślą o rychłym powrocie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]