Ludzie... wchodzą i wychodzą [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 9 opinii.

Ludzie... wchodzą i wychodzą z nasze­go życia. Strasznie nie lu­bię te­go prze­ciągu, który od­czu­wa się po trzaśnięciu drzwi.

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 października 2017, 22:41

A ja tych po­zoro­wanych uśmie­szków przed po­całowa­niem klam­ki po dru­giej stro­nie człowie­czeństwa u ne­potyz­mu na wy­naj­mie
in­spi­rujące prze­myśle­nie
Życzę po­gody ducha oraz jak naj­mniej prze­ciągów
jesienią 

I będzie jak wal­ka z wiat­ra­kami... a co my? Don Kichoci? 

Trze­ba so­bie za­fun­do­wać ob­ro­towe, wte­dy pot­ra­fi trzasnąć tyl­ko Chuck Nor­ris. ;)
Poz­dra­wiam Autorkę i Bro­date­go. :)) 

Dam radę z brodą. ;)
I bez w su­mie też. 

No prze­cież żar­to­wałem, gdzie by kras­nal brodę zgo­lił, osza­lałaś? Chciałem tyl­ko żeby wir­tual­nie było Ci wygodniej... 

Szko­da. Lu­bię brody. 

O, aku­rat się go­liłem :] 

I tra­fiłeś w sed­no. Bu­ziak dla Ciebie. :* 

Może prze­ciąg stąd, że są aż na ty­le niewycho­wani, że wychodzą nie za­mykając za sobą na­wet drzwi? Al­bo z myślą o rychłym powrocie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]