Ludzie tęsknią za miłością, [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ludzie tęsknią za miłością, gdy przychodzi często nie wiedzą co z nią zro­bić.

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 grudnia 2017, 22:22

Taaa... Kocha­nie to niełat­wa umiejętność ...

:-))) 

Nie wierzą w miłość, a kiedy przychodzi są zas­kocze­ni i nie pot­ra­fią jej po­witać. :)
Dob­ra­noc. :)) 

:-))) 

...i pow­sta­je dy­lemat, ale gdy praw­dzi­wa, wza­jem­na, szyb­ko znaj­dują porozumienie...
Poz­dra­wiam Elu :) 

Bar­dzo dziękuję, że zat­rzy­maliście się i zna­leźliście czas na refleksje.

Poz­dra­wiam ser­decznie :-))) 

tak praw­dzi­wie .... 

Bo­li, bo praw­dzi­we. Piękna myśl 

Miłość wy­maga bar­dzo wiele od te­go do które­go przychodzi, to ludzi często przes­trasza. Miłość wy­maga czynów, od­rzu­cenia niektórych ludzi, od­rzu­cenia za­sad, dok­tryn, ot­warcia się na przeciwności. 

Praw­da Onej­ko.

By­wa i tak... 

Cza­sem przychodzi, zu­pełnie nie ta i na­wet żeby nie wie­dzieć jak chcieć, nic z nią zro­bić się nie da, al­bo i nie po­win­no się... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu