Ludzie tęsknią za miłością, [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ludzie tęsknią za miłością, gdy przychodzi często nie wiedzą co z nią zro­bić.

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 grudnia 2017, 22:22

Taaa... Kocha­nie to niełat­wa umiejętność ...

:-))) 

Nie wierzą w miłość, a kiedy przychodzi są zas­kocze­ni i nie pot­ra­fią jej po­witać. :)
Dob­ra­noc. :)) 

:-))) 

...i pow­sta­je dy­lemat, ale gdy praw­dzi­wa, wza­jem­na, szyb­ko znaj­dują porozumienie...
Poz­dra­wiam Elu :) 

Bar­dzo dziękuję, że zat­rzy­maliście się i zna­leźliście czas na refleksje.

Poz­dra­wiam ser­decznie :-))) 

tak praw­dzi­wie .... 

Bo­li, bo praw­dzi­we. Piękna myśl 

Miłość wy­maga bar­dzo wiele od te­go do które­go przychodzi, to ludzi często przes­trasza. Miłość wy­maga czynów, od­rzu­cenia niektórych ludzi, od­rzu­cenia za­sad, dok­tryn, ot­warcia się na przeciwności. 

Praw­da Onej­ko.

By­wa i tak... 

Cza­sem przychodzi, zu­pełnie nie ta i na­wet żeby nie wie­dzieć jak chcieć, nic z nią zro­bić się nie da, al­bo i nie po­win­no się... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]