Ludzie się nie zmieniają, zapominamy [...] – Bauerek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bauerek — zgromadziliśmy 1 opinia.

Ludzie się nie zmieniają,
za­pomi­namy tyl­ko ja­cy zaw­sze byli.

(usłysza­ne)

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 grudnia 2009, 22:49

... i naiw­nie trzy­mamy się te­go 'no­wego obrazu'

praw­dzi­we

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mzimu

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów