Ludzie są jak fajerwerki, [...] – Homar30

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Homar30 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ludzie są jak fa­jer­werki, wzbi­jamy się w niebo świecąc wśród naszych przy­jaciół i rodzi­ny. Po­tem roz­dziela­my się i każdy wędru­je swoją drogą co­raz da­lej od in­nych. Na końcu zni­kamy, po chwi­li za­pom­niani przez wszys­tkich z wyjątkiem kil­ku osób, które za­pamiętały nasz blask. Umiera­my gdy nie ma już ni­kogo kto by nas pa­miętał.

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2009, 00:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Homar30

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na