ludzie mali rzadko się [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 24 opinie.

ludzie ma­li rzad­ko się pochy­lają

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 października 2018, 20:25

Wiel­kie dzięki. :)
Sam nie wierzę, że tu ty­le osób jeszcze zagląda... :)
Z te­go wrażenia o mało płci nie zmieniłEm... w pop­rzed­niej wy­powie­dzi. :D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

4 zeszyt, 15 fiszek, set­ki wes­tchnień , ty­siące łez, mi­liony pochy­leń i skłonów - wielkość. 

Liczyłam na GI­GA... ale cóż... ;)
Dzięki. :)) 

Mega! 

Bra­kowało Two­jego poczu­cia humoru.
Dob­rej noc­ki. :)) 

Bo mogą ro­bić różne rzeczy na stojąco :D 

An­dzia, miło Cię spot­kać pochyloną.
Dzięki. :))

Ma­lusia, no tak, lor­do­za jed­nak płata fig­le. ;)
Niektórzy wy­sokiego wzros­tu mogą być mali.
Ciep­lutko... ooo te­go mi było trze­ba. :))

Ka­ti, Ty też o roz­mia­rze... echhhh KO­BIETY :P:D ha ha 
Miłego wie­czor­ku. :))

Onej­ka, gdy­bym Ci po­wie­dział, to pąsem ob­lałoby się li­co Two­je, Dziew­czyn­ko. :P:* ha ha 

Bar­dzo Wam dziękuję za miłe od­wie­dzi­ny. :)) 

A gdzieś Ty tam uj­rzał pe­symizm Chłop­czy­ku ?? :P 

ale in­ni pat­rzą na nich z góry:-)p poz­drówka dla os­tatniego Smo­ka hah;-)p 

W su­mie nie muszą do ziemi mają nieda­leko ;) Faj­ne :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Yes­tem :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]