wyspiarka Marlena
 29 kwietnia 2022 roku, godz. 17:37

Masz rację...
😉

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 28 kwietnia 2022 roku, godz. 11:47

I co dalej, później?