Lepiej mieć dziewczynę w [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 11 opinii.

Le­piej mieć dziew­czynę w In­terne­cie niż żonę na pa­pie­rze...

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 listopada 2016, 00:06

i niech nie zmieniają spo­sobu połączeń.. :)) 

In­ternet jest obec­nie jak nasza naj­bliższa rodzina...;))) 

dob­re :) 
bo ja wiem czy le­piej.. po po­ros­tu inaczej ;P
..z resztą w ne­cie trud­niej zeb­rać wyniki..

i co za­baw­ne, każdy myśli że jest spryt­ny ;P
a słowa to tyl­ko gu­ma balonowa

Poz­dra­wiam :) 

dob­ry le­piej ;) 

Jeśli to tyl­ko "pa­piero­wa żona", to w za­sadzie żad­na różni­ca... a może Ktoś poz­na­ny w necie
naj­wspa­nial­szym być na świecie? ;)
Ale dos­trze­gam w tym gorzki sar­kazm i w tym znacze­niu jest to dob­ry tek­st.
poz­dra­wiam. :)) 

...i dobrze;) 

Jeszcze te­go nie dos­wiad­czy­lem cieka­we :) 

Ta­kie spos­trzeżenie:)Poz­dra­wiam cieplutko;) 

faj­ne Alicjo
poz­drówka :) 

Odtwórz  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Cykam

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja