Lepiej mieć dziewczynę w [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 14 opinii.

Le­piej mieć dziew­czynę w In­terne­cie niż żonę na pa­pie­rze...

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 listopada 2016, 00:06

Dzięki , ta­kie tam porówna­nie od Fibonacciego
Dzień dob­ry ;) spo­koj­ne­go dzion­ka siOs­tra ;) 

Tra­fiłaś w punkt 

nie trze­ba ciągle szu­kać '' złotych pun­któw '' 

i niech nie zmieniają spo­sobu połączeń.. :)) 

In­ternet jest obec­nie jak nasza naj­bliższa rodzina...;))) 

dob­re :) 
bo ja wiem czy le­piej.. po po­ros­tu inaczej ;P
..z resztą w ne­cie trud­niej zeb­rać wyniki..

i co za­baw­ne, każdy myśli że jest spryt­ny ;P
a słowa to tyl­ko gu­ma balonowa

Poz­dra­wiam :) 

dob­ry le­piej ;) 

Jeśli to tyl­ko "pa­piero­wa żona", to w za­sadzie żad­na różni­ca... a może Ktoś poz­na­ny w necie
naj­wspa­nial­szym być na świecie? ;)
Ale dos­trze­gam w tym gorzki sar­kazm i w tym znacze­niu jest to dob­ry tek­st.
poz­dra­wiam. :)) 

...i dobrze;) 

Jeszcze te­go nie dos­wiad­czy­lem cieka­we :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SimonSzczery

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mniejszość z ciem­nogro­du nie [...]

dzisiaj, 18:01Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Głupiemu dwa ra­zy nie [...]

dzisiaj, 17:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Człowiek? nie sądzę.  

dzisiaj, 17:37Irracja sko­men­to­wał tek­st Py­tanie: Wy­mień przy­naj­mniej [...]

dzisiaj, 17:35LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Szybki wier­sz jak szyb­ki [...]

dzisiaj, 17:27LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:22LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Py­tanie: Wy­mień przy­naj­mniej [...]