Lepiej mieć dziewczynę w [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 14 opinii.

Le­piej mieć dziew­czynę w In­terne­cie niż żonę na pa­pie­rze...

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2016, 00:06

Dzięki , ta­kie tam porówna­nie od Fibonacciego
Dzień dob­ry ;) spo­koj­ne­go dzion­ka siOs­tra ;) 

Tra­fiłaś w punkt 

nie trze­ba ciągle szu­kać '' złotych pun­któw '' 

i niech nie zmieniają spo­sobu połączeń.. :)) 

In­ternet jest obec­nie jak nasza naj­bliższa rodzina...;))) 

dob­re :) 
bo ja wiem czy le­piej.. po po­ros­tu inaczej ;P
..z resztą w ne­cie trud­niej zeb­rać wyniki..

i co za­baw­ne, każdy myśli że jest spryt­ny ;P
a słowa to tyl­ko gu­ma balonowa

Poz­dra­wiam :) 

dob­ry le­piej ;) 

Jeśli to tyl­ko "pa­piero­wa żona", to w za­sadzie żad­na różni­ca... a może Ktoś poz­na­ny w necie
naj­wspa­nial­szym być na świecie? ;)
Ale dos­trze­gam w tym gorzki sar­kazm i w tym znacze­niu jest to dob­ry tek­st.
poz­dra­wiam. :)) 

...i dobrze;) 

Jeszcze te­go nie dos­wiad­czy­lem cieka­we :) 

SimonSzczery

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 14:41Cris sko­men­to­wał tek­st Może Ci się zdać [...]

dzisiaj, 14:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:21JaJo sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 14:20[...] sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:15Salomon sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:01Salomon sko­men­to­wał tek­st W sek­sie nie wol­no [...]

dzisiaj, 14:00natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:00Salomon sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 13:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przemaluj swój dom, będzie [...]