Lenistwo całkiem tak jak [...] – Uriel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Uriel — zgromadziliśmy 6 opinii.

Le­nis­two całkiem tak jak pra­cowi­tość jest oz­naką imbecylizmu.
Odtwórz

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 kwietnia 2014, 22:58

wi­dać co Cię nie wytrąca:) niezmieszane
od­dychaj głęboko:) 

i kto tu po­winien wziąć:) wdech i wydech:)
to tyl­ko słowa... mądre, głupie
lub by­le jakie

jak i ta myśl 

nie bądź moją in­spi­racją -gdy piszę
nie epa­tuj się tak, bo powiedz
ko­go ob­chodzi, ja­kiego diabła trzy­masz za spódnicą 

kar­ma dla kota
kar­ma dla ducha
kar­ma dla serca
kar­ma dla brzucha
trzpiot w... k a r m ę uwie­rzył i się przekarmił
miast równo­wagi -wciąż k a r m y szukał
 

Złoty śro­dek leży pośrod­ku a jest nim la­pidar­na egzys­ten­cja bez­czyn­ności zwa­na karmą. ;) 

A za­tem wszys­tko zos­ta­je w rodzi­nie :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nazgul

Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na