Kupujemy dużo niepotrzebnych rzeczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ku­puje­my dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, które lądują w koszu.
Wys­ta­wiłam za dar­mo niez­niszczo­ne książki... nikt nie chce wziąć.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2018, 12:34

przed­szko­le ba­wi, leczy, żywi
nie je­den Da­rek na to się krzywi
chciałaby znów wrócić do przedszkola
nies­te­ty... zdradziły go zakola 

Wszys­tko może zna­leźć no­wego właści­ciela, kwes­tia mar­ke­tin­gu. ;)
Pan Da­riusz wi­docznie lu­bi... baj­ki. :)) 

ta­kie tam baj­ki :) 

Co tam mialas i nie pokazalas 

nie jest jeszcze tak źle
właśnie pan Da­riusz na­pisał, że bie­rze wszys­tko hur­tem :) 

Jes­tem nau­czo­na dzielić się. Książki są tak dro­gie, ze war­to wy­dac w dob­re re­ce, niech służą innym
Mam wiel­ka meb­lościankę z książka­mi, nie mie­szkam w zam­ku :) niektóre po­zyc­je są dla mnie bezcenne 

Prze­de wszys­tkim nie po­win­naś ich wystawiać. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]