Kupujemy dużo niepotrzebnych rzeczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ku­puje­my dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, które lądują w koszu.
Wys­ta­wiłam za dar­mo niez­niszczo­ne książki... nikt nie chce wziąć.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2018, 14:34

przed­szko­le ba­wi, leczy, żywi
nie je­den Da­rek na to się krzywi
chciałaby znów wrócić do przedszkola
nies­te­ty... zdradziły go zakola 

Wszys­tko może zna­leźć no­wego właści­ciela, kwes­tia mar­ke­tin­gu. ;)
Pan Da­riusz wi­docznie lu­bi... baj­ki. :)) 

ta­kie tam baj­ki :) 

nie jest jeszcze tak źle
właśnie pan Da­riusz na­pisał, że bie­rze wszys­tko hur­tem :) 

Jes­tem nau­czo­na dzielić się. Książki są tak dro­gie, ze war­to wy­dac w dob­re re­ce, niech służą innym
Mam wiel­ka meb­lościankę z książka­mi, nie mie­szkam w zam­ku :) niektóre po­zyc­je są dla mnie bezcenne 

Prze­de wszys­tkim nie po­win­naś ich wystawiać. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]