Kupujemy dużo niepotrzebnych rzeczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ku­puje­my dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, które lądują w koszu.
Wys­ta­wiłam za dar­mo niez­niszczo­ne książki... nikt nie chce wziąć.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2018, 12:34

przed­szko­le ba­wi, leczy, żywi
nie je­den Da­rek na to się krzywi
chciałaby znów wrócić do przedszkola
nies­te­ty... zdradziły go zakola 

Wszys­tko może zna­leźć no­wego właści­ciela, kwes­tia mar­ke­tin­gu. ;)
Pan Da­riusz wi­docznie lu­bi... baj­ki. :)) 

ta­kie tam baj­ki :) 

Co tam mialas i nie pokazalas 

nie jest jeszcze tak źle
właśnie pan Da­riusz na­pisał, że bie­rze wszys­tko hur­tem :) 

Jes­tem nau­czo­na dzielić się. Książki są tak dro­gie, ze war­to wy­dac w dob­re re­ce, niech służą innym
Mam wiel­ka meb­lościankę z książka­mi, nie mie­szkam w zam­ku :) niektóre po­zyc­je są dla mnie bezcenne 

Prze­de wszys­tkim nie po­win­naś ich wystawiać. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony