Kupujemy dużo niepotrzebnych rzeczy, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ku­puje­my dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, które lądują w koszu.
Wys­ta­wiłam za dar­mo niez­niszczo­ne książki... nikt nie chce wziąć.

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2018, 12:34

przed­szko­le ba­wi, leczy, żywi
nie je­den Da­rek na to się krzywi
chciałaby znów wrócić do przedszkola
nies­te­ty... zdradziły go zakola 

Wszys­tko może zna­leźć no­wego właści­ciela, kwes­tia mar­ke­tin­gu. ;)
Pan Da­riusz wi­docznie lu­bi... baj­ki. :)) 

ta­kie tam baj­ki :) 

Co tam mialas i nie pokazalas 

nie jest jeszcze tak źle
właśnie pan Da­riusz na­pisał, że bie­rze wszys­tko hur­tem :) 

Jes­tem nau­czo­na dzielić się. Książki są tak dro­gie, ze war­to wy­dac w dob­re re­ce, niech służą innym
Mam wiel­ka meb­lościankę z książka­mi, nie mie­szkam w zam­ku :) niektóre po­zyc­je są dla mnie bezcenne 

Prze­de wszys­tkim nie po­win­naś ich wystawiać. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza