Kto przeszedł pustynię, nosi [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si w so­bie kol­ce i wodę.

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2018, 20:40

trafne! 

i od­pocznienie...bo to również oz­nacza, że był na urlopie 

jerzy (dres z kak­tu­sami pod pacha­mi) nab­rał wo­dy w us­ta :) 

porówna­nie do wyt­rwałych kaktusów 

a dlacze­go aku­rat kolce?
mi się podoba:

"kto przeszedł pus­ty­nie wodę w so­bie nosi" 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny