Kto przeszedł pustynię, nosi [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 5 opinii.

Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si w so­bie kol­ce i wodę.

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2018, 18:40

trafne! 

i od­pocznienie...bo to również oz­nacza, że był na urlopie 

jerzy (dres z kak­tu­sami pod pacha­mi) nab­rał wo­dy w us­ta :) 

porówna­nie do wyt­rwałych kaktusów 

a dlacze­go aku­rat kolce?
mi się podoba:

"kto przeszedł pus­ty­nie wodę w so­bie nosi" 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 11:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Biel i bez­kwit­nie

dzisiaj, 11:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st otworzyć skrzydła

dzisiaj, 11:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko człowiekiem cho­rym [...]

dzisiaj, 10:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st GREEN BOOK(re­cenzja fil­mu)

dzisiaj, 10:54truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st - Li­tania do Wszys­tkich [...]

dzisiaj, 10:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st istota

dzisiaj, 10:44truman sko­men­to­wał tek­st ***