Kto kolana ugina, czerpie [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 37 opinii.

Kto ko­lana ugi­na, czer­pie pros­to ze źródła.

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 czerwca 2018, 19:23

cześć 

ściorać dla hi­gieny, zgadza się 

wew­net­rznie tak, trze­ba cza­sami sie ściorac dla higieny, 

wiem, ale cza­sem war­to być brunym 

to oczyszcza, 

więc płacz 

zdro­wa a na­wet pot­rzeb­na bar­dziej niz cukier 

słyszałem że sól jest niezdrowa 

ja zli­zuje swo­je łzy, 

ja często lizaki 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]