Zainteresowanie rodzi zainteresowanie. [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 4 opinie.

Zain­te­reso­wanie rodzi zain­te­reso­wanie.
Mil­cze­nie, mi­mo wo­li wy­powiada głośne- tak!.

Krys­ty­na A.Sz. 13.05.2019r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2019, 08:09

:)) 

:)) - pro­cen­tu­je, świet­na myśl skiero­wana do wewnątrz
pozdrawiam 

Ka­ti ser­deczności za­syłam :))) 

coś w tym jest, po części mil­cze­nie jest przyz­wo­leniem ,choć nie zaw­sze tak mu­si być.poz­dra­wiam Kry­siu w ten zim­ny maj;-)))) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]