Zainteresowanie rodzi zainteresowanie. [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 3 opinie.

Zain­te­reso­wanie rodzi zain­te­reso­wanie.
Mil­cze­nie, mi­mo wo­li wy­powiada głośne- tak!.

Krys­ty­na A.Sz. 13.05.2019r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 08:09

:)) - pro­cen­tu­je, świet­na myśl skiero­wana do wewnątrz
pozdrawiam 

Ka­ti ser­deczności za­syłam :))) 

coś w tym jest, po części mil­cze­nie jest przyz­wo­leniem ,choć nie zaw­sze tak mu­si być.poz­dra­wiam Kry­siu w ten zim­ny maj;-)))) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***