Ci, którzy nie [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ci, którzy nie to­lerują in­nych, są po pros­tu inni...

Krys­ty­na A.Sz. 04.01.2018r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 stycznia 2018, 23:52

Wi­tam Ma­lusia :) Poz­dra­wiam ser­decznie :) 

In­ność to ory­ginal­ność :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Cris :) 

Wi­tam Michał...dziękuję za Twoją opi­nię...poz­dra­wiam. :) 

Właśnie... za­pomi­nając przy tym, że prze­cież wszys­cy jes­teśmy in­ni. :) 

Ka­ti, Yes­tem dziękuję Wam.
Poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Bar­dzo dob­ry tekst.
Naj­częściej sa­mi są w ja­kiś sposób po stro­nie tych, których nie to­lerują i nie mogą te­go zmienić.
Poz­dra­wiam. :)) 

poz­dra­wiam Cris ciep­lutko ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]