Komunistów nie szukam w [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 14 opinii.

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 12:21

Cieka­we spostrzeżenie.
Poz­dra­wiam. :) 

... w Bib­lii mo­wa o majątku, a nie o plo­nach z niego... "roz­dać" majątek np. rol­ny to stworzyć ty­siące małych działek niez­dolnych wyżywić ni­kogo... "od­dać" majątek to ut­rzy­mać go w całości a plo­ny roz­da­wać mówiąc "bie­rzcie i jedzcie wszys­cy"... Czar­to­rys­cy mog­li "roz­dać" swój księgoz­biór, dając każde­mu po jed­nej książce... a "od­da­li" go tworząc bib­liotekę służącą wszys­tkim... itd,itp... to jest różni­ca między "roz­dać" a "oddać"... 

https://youtu.be/XIr_eOrDge8 

Tak na mar­gi­nesie, to naj­większym marze­niem fi­zyków jest zbu­dować we­hikuł cza­su i zo­baczyć jak było nap­rawdę ze wszystkim. 

https://youtu.be/9A9ZxIrc9CE 

Od­dać można jed­nej oso­bie, na­wet można po­kusić się o su­ges­tię, że to tyl­ko zwrot jej własności.
Roz­dać można wielu oso­bom... własne...
"Bie­rzcie i jedzcie z te­go wszyscy..." 

... nie roz­dać a od­dać... ta­ka drob­na różni­ca wiele znacząca...

;-) 

Roz­dać czy­jeś, a po­tem
wejść wielbłądo­wi do ucha...
wielu ta­kich po­rad słucha... :D 

Je­zus mówił żeby wszys­tko roz­dać sa­memu z włas­nej wo­li, bo inaczej, gdy będą mieli za mało, to przyjdą jak po swoje. 

Je­zus nic nie mówił by za­bierać jed­nym i da­wać drugim 

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]