Komunistów nie szukam w [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 11:21

Roz­dać czy­jeś, a po­tem
wejść wielbłądo­wi do ucha...
wielu ta­kich po­rad słucha... :D 

Je­zus mówił żeby wszys­tko roz­dać sa­memu z włas­nej wo­li, bo inaczej, gdy będą mieli za mało, to przyjdą jak po swoje. 

Je­zus nic nie mówił by za­bierać jed­nym i da­wać drugim 

Je­zus był w ja­kimś sen­sie ko­munis­tom i ja nim w du­zej mie­rze jestem. 

Oglądałem os­tatnio film o Le­ninie. Gdy zaczął szerzyć Mar­ksizm w Ros­ji nie było kla­sy ro­bot­niczej, Ros­ja była państwem chłop­skim, kra­jem gdzie większość była na sa­mym dnie jeśli chodzi o za­możność. Gdy pojawili [...] — czytaj całość

... i co?... zna­lazłeś choć kil­ku NIE KOMUNISTÓW?...

;-) 

Tak... dobre.
Choć w teczkach łat­wiej, bo teczki można wyprodukować...
Cieka­we... wys­tar­czy naz­wać ko­goś ka­pita­lis­tycznym krwiopijcą, kułakiem, ko­munistą, żydem, an­ty­semitą, faszystą, czar­nuchem, ra­sistą, niewier­nym, pe­dałem, mo­herem, fe­minis­tką, ko­dow­cem, PO­pap­rańcem, pi­siorem, is­la­mistą itp.... żeby przes­tał nam się wy­dawać... człowiekiem.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]