Komunistów nie szukam w [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 11:21

Je­zus nic nie mówił by za­bierać jed­nym i da­wać drugim 

Je­zus był w ja­kimś sen­sie ko­munis­tom i ja nim w du­zej mie­rze jestem. 

Oglądałem os­tatnio film o Le­ninie. Gdy zaczął szerzyć Mar­ksizm w Ros­ji nie było kla­sy ro­bot­niczej, Ros­ja była państwem chłop­skim, kra­jem gdzie większość była na sa­mym dnie jeśli chodzi o za­możność. Gdy pojawili [...] — czytaj całość

... i co?... zna­lazłeś choć kil­ku NIE KOMUNISTÓW?...

;-) 

Tak... dobre.
Choć w teczkach łat­wiej, bo teczki można wyprodukować...
Cieka­we... wys­tar­czy naz­wać ko­goś ka­pita­lis­tycznym krwiopijcą, kułakiem, ko­munistą, żydem, an­ty­semitą, faszystą, czar­nuchem, ra­sistą, niewier­nym, pe­dałem, mo­herem, fe­minis­tką, ko­dow­cem, PO­pap­rańcem, pi­siorem, is­la­mistą itp.... żeby przes­tał nam się wy­dawać... człowiekiem.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:15danioł do­dał no­wy tek­st jedynie śmierć da­je szan­se [...]

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]