12 lutego 2020 roku, godz. 17:09  10,8°C

kolejny Dzień przyszedł...
co zrobić z tym Faktem?

AdamP56
 14 lutego 2020 roku, godz. 12:37

takim Ostatnim?
'Ostatni dzień'
Wiersz

Strange one Adam
 12 lutego 2020 roku, godz. 18:05

Przeżyć go, jakby był tym ostatnim.