Mam dla Ciebie [...] – Dominika;)

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Dominika;) — zgromadziliśmy 7 opinii.

Mam dla Ciebie ser­ce na widelcu,
Sku­sisz się?

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 czerwca 2011, 18:10

To za iście cieka­we ;) 
Dałeś mi do myśle­nie ;)
Poz­dra­wiam Tom­ku ;) 

To­muś nie tak os­tro, a gdy jesz ser to też go w ja­kiś cu­dow­ny sposób za­bijasz? ;) 

Miło mi, ja za­pew­ne jak wiesz Do­mini­ka, dla zna­jomych w za­sadzie Miśka ;)

To­bie Piot­ruś również życzę miłego wie­czor­ku ;) 

Lu­zik imiona to naz­wy włas­ne więc ich od­miana jest w za­sadzie nieok­reślo­na:) Znaczy każda for­ma pop­rawna:) Ogólnie to Piot­rek jes­tem:)


Nooo,te­raz daję dużego plu­siora (+)
Nies­te­ty oce­ny tam u góry nie cofnę:/

Miłego wieczorka:)) 

Edy­towa­ne z de­dykac­ja dla Ciebie Pe­terze ;) <jeśli to tak się od­mienia> ;) 

Czy­li nie kochasz Bo­zi ;) 

Gdy­by było bez ";*" i bez "Kocha­nie" to jak bo­zię kocham dałbym plusa. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]