kocha nie kocha nie kocha kocha nie kocha kocha nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 18 opinii.

kocha nie

kocha
nie kocha
kocha
nie kocha
kocha
nie kocha
kocha

ro­ber­ta prątki

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 stycznia 2018, 20:39

:)) 

:) 

No widzisz? Tak mi się na pręTce na­pisało. :P:D
Cieszę się, że Ci pop­ra­wiłem hu­mor.
Miłego dnia. :)) 

mnie tu jeszcze nie było... ale kto późno przychodzi, może czy­tać cieka­we opi­nie pod wy­dawało by się całkiem pros­tym zlep­kiem słów, nie ba­nal­nych jeżeli pus­te nie są ...

"ro­ber­ta prątki" tak powaliły [...] — czytaj całość

Nie jest sztuką, nie jest tyl­ko uczu­ciem, nie jest wzrusze­niem, ro­man­sem ani za­kocha­niem się. Jest czymś więcej, doj­rze­waniem, troską i wza­jemną od­po­wie­dzial­nością. [ktoś... opacznie zro­zumiał wolę auto­ra tej de­finic­ji i... pocho­wał Go na pla­cu bu­dowy]
Dzięki za od­wie­dzi­ny i wzruszające słowa. :)) 

Onejka,
w nor­mie wieku... za­mykam świat na kluczyk i łapię Koh-i-noora miłości, a kluczyk? Wyrzu­camy wte­dy przez okno...
Są ta­kie Dziew­czy­ny, które od miłości wolą... kluczy­ki. :P:D

Madź,
nie spotyka?
Dziś miłość jest na­ga, urocza, pełna westchnień, [...] — czytaj całość

Całe szczęście, że już wróciłeś do sił Ar­turze... Os­tatnie kaszlniecie było oczy­wiście na "kocha" :-)))

Dob­rze też, że nie było to w takt Wal­ki­rii Wag­ne­ra. Powrót do sił trwałby jeszcze dłużej... 

Ale... właści­wie o co się roz­chodzi? :D
Mnie się z prątko­waniem gruźli­ka sko­jarzyło, choć możli­we, że to ta­ka me­tafo­ra miłości :))
Ot, Smok roz­py­lający w po­wiet­rzu miłość swoim a'psi­kiem :)
W każdym ra­zie, na zdro­wie :)
Poz­dra­wiam :)) 

smoczys­ka mają kaszel jak za dużo zioną og­niem ha­ha;)P uśmie­chnęłam się:-))))poz­drówka i zdrówka 

ogołoci­liśmy miłość
z zaurocze­nia, wsty­du, nieśmiałości,
wes­tchnień, ru­mieńców, nieśmiałości
i ma­my śmiałość narze­kać, że dziś już się jej nie spotyka!
Miłego dnia, Arturze;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]