Kobiety mogą być przyjaciółkami [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 9 opinii.

Ko­biety mogą być przy­jaciółka­mi dopóki nieza­wal­czą o te­go sa­mego mężczyznę.

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2018, 21:02

Ko­biecie nie ma pra­wa nic wy­padać. :)
Jas­ne, prze­cież wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi. ;) 

Pew­nie że nie, jak nie ten będzie inny. 

nie ma o ko­go ro­bić szumu:-)P 

czy to wy­pada kobiecie? 

O niego, al­bo o or­gazm, za­leży co miałaś na myśli. ;)
Tak, ale jeśli coś nie jest da­ne, to... trze­ba sa­memu brać. :)) 

Ja też nie ro­zumiem o co pytasz?
Nie wszys­tkim da­ne jest mieć wszystko. 

To na co Ty cze­kasz??? :P
Nie ro­zumiem. :)) 

Ja o ciu­chy nie jes­tem zaw­sze naj­le­piej ub­ra­na oczy­wis­cie dla mnie.
Reszta prze­sadzasz a z tym or­gazmem to to po­jechałeś. Ja zresztą nie znam go. 

... o mężczyznę, o ciu­chy, o sta­nowis­ko, o po­zycję, o dziec­ko, o kasę, o pra­wo do or­gazmu, o... drugą ko­bietę ;)
Z mężczyz­na­mi jest zresztą po­dob­nie. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]